מועדון ברידג' "שיגידר" כרמיאל

Bridge club "Shigidar" Karmiel

תוצאות של תחרויות ארציות

תוצאות של מועדון כרמיאל בלבד, תיתכן סטייה של +/- 8% בתוצאות הארציות

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף כרמיאל

תחרות: סימולטנית ינואר 2014

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 19/01/14

H o w e l l

דרוג מקום סה"כ שמות מספרי חבר נאמ
1 A9E 68.75 אלון אלכס - אדטו אבי 14907 18873 14
2 A6N 67.56 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419 11
3 A4E 67.26 גולן אודי - סקסון נטע 2181 5458 9
4 A8E 65.48 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 7
5 A7N 63.99 קרמר הדסה - קינן דני 8527 9289 6
6 A8N 52.68 אלמן אווה - וולנר מלמד אסתר 3358 18053 4
7 A5E 51.49 בליקוף אידה - צבעוני פנחס 23042 5435 4
8 A4N 50.89 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806 3
9 A7E 49.40 בכר יוסי - פולק ישי 722 893  
10 A2N 48.51 שדה ורדה - גאון הילה 3818 18878  
11 A9N 47.02 טאוב זאב - עמר בבר 10750 16839  
12 A2E 44.64 בראון גד - קראוס יהודה 6243 2206  
13 A1E 41.96 גולן מלכה - ברושי משה 18614 17480  
14 A1N 39.88 קופנס שושנה - דונצ'ס דוד 20895 21296  
15 A3E 37.20 נוימן אוה - שורץ תמר 18052 18111  
16 A3N 36.90 לזרוס לילה - מימון אלנזר לאה 18623 19524  
17 A5N 36.61 ברון דב - בן נאים דוד 16836 15440  
18 A6E 29.76 בן יפלח מרקוס - מאי רות 16845 19542  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2013 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf


 

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף כרמיאל

תחרות: סימולטאנית נוב 2013

מושב:1 מתוך 1 תאריך: 18/11/13

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [1] שמות מספרי חבר
1 72.42 72.42 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907
2 64.02 64.02 טאוב זאב - עמר בבר 10750 16839
3 60.22 60.22 שדה ורדה - גאון הילה 3818 18878
4 55.30 55.30 קראוס יהודה - בראון גד 2206 6243
5 54.88 54.88 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419
6 54.21 54.21 קראוס יפה - אלפיה דוד 2207 3499
7 53.72 53.72 אדטו משה - כהן וולטר 15250 16843
8 53.37 53.37 גולן אודי - ורסנו יצחק 2181 5349
9 51.02 51.02 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806
10 45.63 45.63 רוזנברג דב - רוכמן שמעון 17476 21-476
11 43.99 43.99 לזרוס לילה - מימון אלנזר לאה 18623 19524
12 41.91 41.91 קליין נאוה - טל טובה 23047 23045
13 38.62 38.62 נוימן אוה - שורץ תמר 18052 18111
14 34.34 34.34 דונצ'ס דוד - בן נאים דוד 21296 15440
15 30.15 30.15 ספיר צביה - אליצור רפי 18621 20299

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2013 תחרות: סימולטנית ספטמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 08.09.2013 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
13 5349 1814 עומר זך - ורסנו יצחק 64.75 1
10 9289 8527 קרמר הדסה - קינן דני 61.48 2
8 2207 3499 אלפיה דוד - קראוס יפה 60.25 3
7 893 722 בכר יוסי - פולק ישי 59.48 4
5 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 55.06 5
4 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 52.85 6
3 17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 52.50 7
3 1744 5670 עזאני אברה - שפירא מרק 51.79 8
2 15250 20895 קופנס שושנ - אדטו משה 51.19 9
  2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 47.14 10
  6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 46.56 11
  3358 18053 וולנר מלמד - אלמן אווה 46.30 12
  19419 19268 שפירא פאינ - שפיר רוחמה 45.41 13
  17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 44.98 14
  3818 22594 מרתין ג'רל - שדה ורדה 43.58 15
  15440 21296 דונצ'ס דוד - בן נאים דו 40.90 16
  18617 5447 מאי שושנה - בלוזר קובי 38.39 17
  5435 23042 בליקוף איד - צבעוני פנח 38.22 18
 
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2013 תחרות: סימולטנית יולי
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 21.07.2013 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

נא"מ סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
  63.36 5435 23042 בליקוף איד - צבעוני פנח 1
  62.15 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 2
  59.99 5458 2181 גולן אודי - סקסון נטע 3
  59.86 1726 1729 אפרתי יעקב - כהן ישע 4
  58.72 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 5
  55.98 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 6
  55.57 15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 7
  53.74 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 8
  53.26 17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 9
  51.02 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 10
  50.73 19264 19267 ויסמן צבי - גוזלן משה 11
  48.17 17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 12
  45.43 5447 18617 בלוזר קובי - מאי שושנה 13
  40.48 15440 18623 לזרוס לילה - בן נאים דו 14
  40.26 18862 18863 זטלר שולה - פלדמן ברבר 15
  40.18 0 20295 מירבך אייב - אברהם ורנר 16
  39.63 22594 5448 ג'וסטר מרי - מרתין ג'רל 17
  36.27 18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 18
  36.10 19419 19268 שפירא פאינ - שפיר רוחמה 19

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2013 תחרות: סימולטנית אפריל
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 21.04.13 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

נא"מ סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
  65.52 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 1
  61.56 722 893 פולק ישי - בכר יוסי 2
  61.05 9289 8527 קרמר הדסה - קינן דני 3
  59.69 18873 14907 אלון אלכס - אדטו אבי 4
  55.39 19419 20295 מירבך אייב - שפיר רוחמה 5
  55.36 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 6
  55.31 17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 7
  54.32 5435 15250 אדטו משה - צבעוני פנח 8
  53.35 1751 1732 שפרונג הנר - רוטשילד חנ 9
  51.36 0 23042 בליקוף איד - ניב דליה 10
  51.02 1729 1726 כהן ישע - אפרתי יעקב 11
  50.77 19268 1744 שפירא מרק - שפירא פאינ 12
  50.26 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 13
  46.56 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 14
  45.62 18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 15
  43.84 23048 23045 טל טובה - נחמיאס מרג 16
  42.09 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 17
  41.71 17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 18
  40.38 18878 3818 שדה ורדה - גאון הילה 19
  34.01 16837 21296 דונדיס דוד - ירחי מיקי 20
  30.56 22594 18623 לזרוס לילה - מרתין ג'רל 21
התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2013 תחרות: סימלטנית מרץ
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 03.03.2013 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
17 9289 8527 קרמר הדסה - קינן דני 64.60 1
14 18873 14907 אלון אלכס - אדטו אבי 63.26 2
11 19592 9100 עופר יעל - רייך ריקרד 59.97 3
9 2181 5458 סקסון נטע - גולן אודי 59.35 4
7 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 58.45 5
6 893 722 בכר יוסי - פולק ישי 57.32 6
4 15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 54.96 7
4 1751 1732 שפרונג הנר - רוטשילד חנ 53.27 8
3 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 52.07 9
2 18161 18162 גלבוע רוני - גלבוע אורה 51.69 10
2 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 51.67 11
1 5435 5447 מאי שושנה - צבעוני פנח 50.95 12
1 17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 50.83 13
  21296 19524 מימון אלנז - דונדיס דוד 49.45 14
  2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 48.31 15
  23050 18624 לוי שמואל - אברמובשצ'י 47.87 16
  1744 19268 שפירא פאינ - שפירא מרק 47.62 17
  18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 47.61 18
  17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 45.92 19
  1729 1726 כהן ישע - אפרתי יעקב 45.37 20
  18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 44.27 21
  9668 2050 לוי ג'רר - הובר אלימל 43.16 22
  23042 19419 שפיר רוחמה - בליקוף איד 41.65 23
  18878 3818 שדה ורדה - גאון הילה 37.52 24
  6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 36.85 25
  18621 20299 אליצור רפי - ספיר צביה 35.18 26
 
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה

 התאגדות ישראלית - כרמיאל
2012 תחרות: סימולטנית ינואר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 20.01.2013 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

נא"מ סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
  66.07 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 1
  61.90 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 2
  56.25 14791 9668 הובר אלימל - כץ שרה 3
  55.95 19419 23042 בליקוף איד - שפיר רוחמה 4
  55.06 19268 1744 שפירא מרק - שפירא פאינ 5
  54.17 19053 1751 רוטשילד חנ - רז עופר 6
  53.57 18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 7
  52.98 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 8
  50.30 2211 2218 בן יהודה י - פומרנץ ישר 9
  49.70 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 10
  49.11 1726 1729 אפרתי יעקב - כהן ישע 11
  48.21 17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 12
  46.43 19592 9100 עופר יעל - רייך ריקרד 13
  42.86 16843 15250 אדטו משה - כהן וולטר 14
  42.56 5447 5435 צבעוני פנח - מאי שושנה 15
  40.77 19524 21296 דונדיס דוד - מימון אלנז 16
  38.99 19264 19267 ויסמן צבי - גוזלן משה 17
  35.12 18878 3818 שדה ורדה - גאון הילה 18

 

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2012 תחרות: סימולטנית נובמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 18.11.2012 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
13 2181 5349 ורסנו יצחק - גולן אודי 64.58 1
10 8527 9289 קינן דני - קרמר הדסה 63.99 2
8 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 61.90 3
7 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 59.82 4
5 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 59.23 5
4 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 58.04 6
3 1729 1726 כהן ישע - אפרתי יעקב 54.17 7
3 18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 53.57 8
2 1744 19268 שפירא פאינ - שפירא מרק 52.08 9
  16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 49.40 10
  18624 5435 צבעוני פנח - לוי שמואל 48.21 11
  16836 17476 רוזנברג דב - ברון דב 46.13 12
  21062 20295 מירבך אייב - וולטרס סיל 45.83 13
  19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 45.24 14
  19524 21296 דונדיס דוד - מימון אלנז 44.94 15
  18617 19264 גוזלן משה - בלוזר קובי 44.35 16
  3358 18623 לזרוס לילה - אלמן אווה 41.07 17
  23050 16837 ירחי מיקי - אברמובשצ'י 38.99 18
  18621 20299 אליצור רפי - ספיר צביה 35.71 19
  23045 23047 קליין נאוה - טל טובה 32.74 20
 
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה

 

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2012 תחרות: סימולטאנית ספטמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 02.09.2012 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

נא"מ סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
  67.73 1729 1726 כהן ישע - אפרתי יעקב 1
  63.56 5458 2181 גולן אודי - סקסון נטע 2
  61.03 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 3
  57.32 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 4
  55.03 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 5
  53.43 10750 19268 שפירא פאינ - טאוב זאב 6
  52.32 17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 7
  50.91 14791 9668 הובר אלימל - כץ שרה 8
  50.38 5415 5414 שקד יצחק - לוי אבי 9
  49.76 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 10
  48.67 19053 1751 רוטשילד חנ - רז עופר 11
  47.91 19524 21296 דונדיס דוד - מימון אלנז 12
  47.63 3492 1744 שפירא מרק - סקס מוריס 13
  46.99 5435 5447 מאי שושנה - צבעוני פנח 14
  45.32 15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 15
  44.66 23050 4253 מונטאנו אל - אברמובשצ'י 16
  44.31 22381 23042 בליקוף איד - ורנר אברהם 17
  44.01 19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 18
  43.20 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 19
  42.21 18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 20
  31.22 17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 21

2012 תחרות: סימולטנית יולי
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 08.07.2012 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
13 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 61.48 1
10 21121 5349 ורסנו יצחק - ליפשיץ יות 60.16 2
8 18624 5435 צבעוני פנח - לוי שמואל 57.82 3
7 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 56.46 4
5 2181 5458 סקסון נטע - גולן אודי 56.12 5
4 17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 52.81 6
3 19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 51.36 7
3 3492 1744 שפירא מרק - סקס מוריס 50.72 8
  20294 23042 בליקוף איד - מירבך מונט 49.66 9
  6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 49.49 10
  16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 48.64 11
  18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 47.79 12
  10750 19268 שפירא פאינ - טאוב זאב 47.66 13
  18610 18617 בלוזר קובי - חוטר דני 47.62 14
  19264 11737 רוזן מוטי - גוזלן משה 47.62 14
  15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 46.99 16
  20295 21062 וולטרס סיל - מירבך אייב 40.09 17
  18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 39.80 18
  18623 22594 מרתין ג'רל - לזרוס לילה 34.45 19
 
מנהל תחרות: 14907 אלון אלכס

 

2012 תחרות: סימולטנית אפריל
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 29.04.2012 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
14 2181 5458 סקסון נטע - גולן אודי 68.15 1
11 14791 9668 הובר אלימל - כץ שרה 67.56 2
8 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 59.82 3
8 18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 59.82 3
6 15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 56.85 5
5 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 56.55 6
4 18610 18617 בלוזר קובי - חוטר דני 52.98 7
3 20295 18623 לזרוס לילה - מירבך אייב 52.08 8
2 20294 0 בליקוב איד - מירבך מונט 50.60 9
2 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 50.60 9
2 19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 50.60 9
1 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 50.00 12
  16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 49.11 13
  17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 48.81 14
  893 722 בכר יוסי - פולק ישי 46.43 15
  21296 19524 מימון אלנז - דונדיס דוד 46.13 16
  18052 18111 שורץ תמר - נוימן אוה 45.83 17
  5415 19268 שפירא פאינ - לוי אבי 44.05 18
  18624 5435 צבעוני פנח - לוי שמואל 43.45 19
  18621 22594 מרתין ג'רל - ספיר צביה 38.99 20
  17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 33.04 21
  19264 11737 רוזן מוטי - גוזלן משה 28.57 22
 
מנהל תחרות: 4281 זק יניב

 

2012 תחרות: סימולטנית מרץ
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 11.03.2012 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
  2181 5458 סקסון נטע - גולן אודי 69.05 1
  3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 65.77 2
  9289 8527 קרמר הדסה - קינן דני 63.10 3
  2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 61.01 4
  15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 59.82 5
  6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 55.36 6
  10750 16839 עמר בבר - טאוב זאב 55.36 6
  18624 5435 צבעוני פנח - לוי שמואל 55.06 8
  19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 53.27 9
  14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 52.68 10
  14791 9668 הובר אלימל - כץ שרה 48.51 11
  18862 18863 זטלר שולה - פלדמן ברבר 47.32 12
  21062 18623 לזרוס לילה - וולטרס סיל 47.32 12
  1744 3492 סקס מוריס - שפירא מרק 45.83 14
  18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 44.35 15
  17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 41.96 16
  22594 18621 ספיר צביה - מרתין ג'רל 37.20 17
  17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 35.42 18
  16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 34.52 19
  19524 21296 דונדיס דוד - מימון אלנז 27.08 20
 
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה

 

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2012 תחרות: סימולטנית ינואר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 22.01.2012 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
15 2181 5349 ורסנו יצחק - גולן אודי 63.40 1
12 16885 4568 בן עמי חנן - בן עמי ז'ק 62.57 2
10 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 60.01 3
8 20294 18623 לזרוס לילה - מירבך מונט 58.54 4
6 19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 57.57 5
5 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 56.61 6
4 5447 5670 עזאני אברה - מאי שושנה 56.45 7
3 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 55.64 8
3 9289 8527 קרמר הדסה - קינן דני 54.34 9
2 21296 19524 מימון אלנז - דונדיס דוד 54.32 10
2 10750 16839 עמר בבר - טאוב זאב 53.57 11
1 14791 9668 הובר אלימל - כץ שרה 53.33 12
1 5435 18624 לוי שמואל - צבעוני פנח 53.30 13
  3492 1744 שפירא מרק - סקס מוריס 49.38 14
  16843 15250 אדטו משה - כהן וולטר 49.23 15
  18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 46.79 16
  19264 11737 רוזן מוטי - גוזלן משה 45.38 17
  18873 14907 אלון אלכס - אדטו אבי 44.79 18
  18610 18617 בלוזר קובי - חוטר דני 44.05 19
  2050 18625 רן שמחה - לוי ג'רר 39.92 20
  18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 32.74 21
  16836 17476 רוזנברג דב - ברון דב 32.58 22
  0 0 הירן ירמי - הירן ביאנק 25.86 23
 
מנהל תחרות: 17997 בנישטי משה

 

2011 תחרות: סימולטנית ספטמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 18.09.2011 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

נא"מ סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
  68.45 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 1
  65.18 5349 5458 סקסון נטע - ורסנו יצחק 2
  59.52 5415 5414 שקד יצחק - לוי אבי 3
  54.76 21062 18623 לזרוס לילה - וולטרס סיל 4
  54.46 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 5
  53.87 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 6
  53.57 19419 19426 בלוך ברוך - שפיר רוחמה 7
  52.38 16836 17476 רוזנברג דב - ברון דב 8
  51.79 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 9
  51.19 10750 16839 עמר בבר - טאוב זאב 10
  48.81 0 0 וורנר אברה - בליקוב איד 11
  48.81 5435 5447 מאי שושנה - צבעוני פנח 11
  46.13 15250 16843 כהן וולטר - אדטו משה 13
  41.96 20295 13810 רקובר יהוד - מירבך אייב 14
  40.48 6243 2206 קראוס יהוד - בראון גד 15
  37.50 18053 3358 אלמן אווה - וולנר מלמד 16
  35.71 0 18621 ETTA - ספיר צביה 17
  35.42 19524 21296 דונדיס דוד - מימון אלנז 18

 

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
2011 תחרות: סימולטנית ארצית יולי
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 17.07.2011 מספר מושבים
 
תוצאות - כלליות
 

נא"מ סה"כ מספרי חבר שמות השחקנים דרוג
  61.52 2207 3499 אלפיה דוד - קראוס יפה 1
  58.94 18617 18610 חוטר דני - בלוזר קובי 2
  58.16 17476 16836 ברון דב - רוזנברג דב 3
  56.66 19426 19419 שפיר רוחמה - בלוך ברוך 4
  56.46 19524 21296 דונדיס דוד - מימון אלנז 5
  54.91 3358 18053 וולנר מלמד - אלמן אווה 6
  52.87 2218 2211 פומרנץ ישר - בן יהודה י 7
  51.96 18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 8
  51.94 5415 5414 שקד יצחק - לוי אבי 9
  51.45 10750 16839 עמר בבר - טאוב זאב 10
  51.36 5435 5447 מאי שושנה - צבעוני פנח 11
  50.72 20295 13810 רקובר יהוד - מירבך אייב 12
  49.96 16843 15250 אדטו משה - כהן וולטר 13
  49.02 14907 18873 אדטו אבי - אלון אלכס 14
  45.38 5349 5458 סקסון נטע - ורסנו יצחק 15
  43.28 17480 18614 גולן מלכה - ברושי משה 16
  41.89 16806 16807 סבאג מאיר - סבאג דינה 17
  38.92 20294 18623 לזרוס לילה - מירבך מונט 18
  24.79 16845 20296 ויצפלד מאי - בן יפלח מר 19

Copyright © 1999-2004,    Amit Asaf