מועדון ברידג' "שיגידר" כרמיאל

Bridge club "Shigidar" Karmiel

לא ניתן לפרסם תוצאות מתאריך 24 לדצמבר, מפני ששני זוגות פעמיים שיחקו את הקלפים הלא נכונים. זוג מספר 1 וזוג מספר 2 ....
התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
תחרות: סוגרים שנה
 
10 :מספר מושב: 4 תאריך: 17.12.2013 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
3 5448 22594 מרתין ג'רל - ג'וסטר מרי 64.29 1
2 17476 16837 ירחי מיקי - רוזנברג דב 56.35 2
2 0 19268 שפירא פאינ - שמעון 51.59 3
2 23047 23045 טל טובה - קליין נאוה 50.79 4
  23048 23041 נחמיאס דב - נחמיאס מרג 48.41 5
  20299 18621 ספיר צביה - אליצור רפי 46.03 6
  23044 23046 שימכר שמוא - גוזמן טטי 42.86 7
  19542 16845 בן יפלח מר - מאי רות 39.68 8
 
מנהל תחרות: 14907 אלון אלכס
התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל
תחרות: סוגרים שנה
 
10 :מספר מושב: 3 תאריך: 10.11.2013 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
2 17476 22594 מרתין ג'רל - רוזנברג דב 65.00 1
2 17480 16837 ירחי מיקי - ברושי משה 60.00 2
1 23045 19268 שפירא פאינ - טל טובה 55.00 3
  23049 18623 לזרוס לילה - רייכנבוך מ 35.00 4
  23048 23041 נחמיאס דב - נחמיאס מרג 32.50 5
 
מנהל תחרות: 14907 אלון אלכס

תחרות: סוגרים שנה
 
10 :מספר מושב: 2 תאריך: 03.12.2013 מספר מושבים
 
מ נ צ ח - י ח י ד
 

נא"מ מספרי חבר שמות השחקנים סה"כ דרוג
3 14907 17476 רוזנברג דב - אלון אלכס 59.55 1
3 23045 19268 שפירא פאינ - טל טובה 56.77 2
2 0 23050 אברמובשצ'י - שמעון 55.03 3
2 17480 16837 ירחי מיקי - ברושי משה 52.66 4
1 5448 22594 מרתין ג'רל - ג'וסטר מרי 51.88 5
  0 23043 קורקוס מרי - ציפי 48.78 6
  23044 23046 שימכר שמוא - גוזמן טטי 48.44 7
  23049 18623 לזרוס לילה - רייכנבוך מ 43.92 8
  16845 23048 נחמיאס מרג - בן יפלח מר 43.65 9
  18111 18052 נוימן אוה - שורץ תמר 39.83 10
 
מנהל תחרות: 14907 אלון אלכס