מועדון ברידג' "שיגידר" כרמיאל

Bridge club "Shigidar" Karmiel

תוצאות של תחרויות בימי ראשון

תוצאות של תחרויות ארציות וסימולטניות נמצאות בדף ארציות

תוצאות של השבוע האחרון בפירוט בקישור הזה

התאגדות ישראלית לברידג' - כרמיאל

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף כרמיאל

תחרות: פסטיבל 2014

מושב:3 מתוך 8 תאריך: 29/12/13

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר
1 59.08 [A] 63.42 63.83 טאוב זאב - פומרנץ ישראל 10750 2211
2 57.13 62.92 [A] 58.48 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907
3 55.26 [A] 55.86 59.92 קראוס יפה - אלפיה דוד 2207 3499
4 54.81 53.67 [A] 60.75 סקסון נטע - גולן אודי 5458 2181
5 52.91 35.25 68.14 55.33 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419
6 51.79 56.67 52.96 45.75 אדטו משה - כהן וולטר 15250 16843
7 50.04 [A] 52.29 47.83 נוימן אוה - שורץ תמר 18052 18111
8 49.43 57.67 56.46 34.17 קראוס יהודה - בראון גד 2206 6243
9 49.13 43.00 45.81 58.57 צבעוני פנחס - בליקוף אידה 5435 23042
10 48.69 54.83 [A] 41.24 ברון דב - רוזנברג דב 16836 17476
11 48.33 45.00 [A] 50.00 סבאג דינה - סבאג מאיר 16806 16807
12 47.51 54.75 35.13 52.67 אברמובשצ'יק ריטה - שמעון 23050 21-00002
13 45.57 47.67 [A] 39.05 גולן מלכה - ברושי משה 18614 17480
    61.42     אלמן אווה - וולנר מלמד אסתר 3358 18053
    53.58     פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218
      53.38   אדטו אבי - ברון דב 18873 16836
      47.24   דונצ'ס דוד - שדה ורדה 21296 3818
        44.67 לזרוס לילה - מימון אלנזר לאה 18623 19524
      43.90   טל טובה - קליין נאוה 23045 23047
    41.25     קראוס יפה - טאוב זאב 2207 10750
      40.25   מימון אלנזר לאה - בן נאים דוד 19524 15440
        37.75 דונצ'ס דוד - וולנר מלמד אסתר 21296 18053
      36.86   אליצור רפי - ספיר צביה 20299 18621
    32.33     דונצ'ס דוד - בן יפלח מרקוס 21296 16845
תוכנית חישובים: אסף עמית 2013 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf